Hloubětínská 700

Škola v přírodě - den druhý

Vážení rodiče,

přeposílám další info od 6.tříd:

 

Jako každý den začínáme rychlejší aktivitou, záchranou světa před bombou. Hra spočívá ve spolupráci a vyťukání abecedy. Další aktivitou bylo lovení lidí z potopené lodi, všichni se zapojili, takže jsme to zvládli. Po svačině jsme hráli softball, týmy se měnily, takže to všechny bavilo. Další aktivitou bylo chytání obřího míče. Byla to velmi zajímavá aktivita. Jako další jsme přelézali lano z jedné strany na druhou. Byly tři obtížnosti, první bylo za úkol přelézt takové X a další úkoly byly přelézt provaz ze strany na stranu.

 

Těšíme se na další den Ondra, Michal, Standa, Sam

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví