Hloubětínská 700

Rezervační systém - zápis 2018

Vážení rodiče,

zprovoznili jsme rezervační systém pro možnost rezervace přesného termínu k zápisu. Upozorňuji pouze, že jde o jednoduchý systém, který neumožňuje změnu, ani vám nedá zpětnou informaci o rezervaci. V případě vaší rezervace se políčko zabarví a už není možné se do něj znovu dostat, takže podle toho poznáte, že vaše rezervace proběhla úspěšně. Do jednotlivých polí prosím pištenejprve vaše jméno, do dalšího  jméno a příjmení dítěte.. Telefonní číslo zapište vaše.

Doufám, že budete spokojeni, v případě dotazů volejte, pište maily.

 

Hana Maláčková

 

http://rezervace.zshloubetin.cz/schedule/zshloubetin/Zapisy

 

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví