Hloubětínská 700

Projektové vyučování

22. a 23. října - projektové vyučování.

     V letošním projektovém vyučování žáci pod vedením třídních učitelů zpracovávali téma "Praha 14 - místo, kde žijeme". Každá třída se na Prahu 14 dívala z jiného úhlu. Námětů bylo nepřeberné množství: historické a přírodní zajímavosti, slavní rodáci, dominanty Prahy 14, Úřad městské části P 14 a občané, volnočasové aktivity aj. 

      První den byl věnován tématické vycházce či exkurzi. Druhý den žáci zpracovávali svoje poznatky na plakáty, které zdobí chodby naší školy a budou zdobit i v příštích týdnech, kdy nás čekají třídní schůzky. 

      Rodiče, nezapomeňte se na chodbách školy podívat, jak se prezentace vydařily! 

      

 

Martina Havelková 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví