Hloubětínská 700

Nové informace Zájezd do Anglie.

Vážení rodiče, pročtěte si prosím pozorně dokument týkající se odjezdu do Anglie.
Naleznete tam informace o tom, že někteří žáci stále neodevzdali potřebné dokumenty (to bylo do 20.4). Dále tam naleznete záverečné informace k odjezdu (peníze, jídlo, zavazadla...). Odkaz na dokument: http://bit.ly/2nzYBRn  
 
Děkujeme, 
Markéta Čonková, Pavlína Rucká
 
 
 
S pozdravem, 
 
Markéta Čonková
 
+420 731176019

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví