Hloubětínská 700

Lyžák - den šestý

Jeden z posledních záznamů....

Den 6.

Den začal budíčkem v 7:30. Kluky budili chlapci z 6.B. U holek budily dívky také z 6.B. Některé děti si mohly vyzkoušet snoubord. Ostatní děti lyžovaly. Na snoubordu jsme se učili základy snoubordování např. list, vlnovka, oblouky atd. Některým dětem to poté už docela šlo. Poté jsme měli oběd. Po obědě jsme odpočívali a pak jsme šli na snoubord nebo lyže. Všichni lyžaři i snoubordysté kromě 4. družstva a těch co se učili na snoubordu byly na vedlejší malé sjezdovce. V šestnáct hodin jsme končili a v sedmnáct hodin byla večeře. V devatenáct hodin byla diskotéka.
Celý den byl super.

Napsali: Dan D., Tomáš M., Honza H.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví