Hloubětínská 700

Lyžák - den sedmý

poslední zpráva...

zprava posledni...

Dnesek začal jako každý jiný den. Přes sobotu bylo narváno, ale to neměnilo nic na tom, že jsme se bavili. Při poslední jízdě jsme udělali skupinové foto. Po večeři jsme byli pasováni na snowboardisty/lyžaře a udělovali si diplomy pro bystré jedince.

 

zapsal J. Skoumal

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví