Hloubětínská 700

Lyžák - den pátý

Seriál jde do finále....
ČTVRTEK 18. 1.
Milí rodiče,
   Chceme vám sdělit ještě něco ze včerejška. Konala se soutěž RAMZOVÁ MÁ TALENT.
  Dnes ve čtvrtek 18. 1. jsme po snídani šli, jako vždy rozděleni na lyže a snowboardy. Poprvé jsme jeli všichni na stejný kopec (velký). Dopoledne byla hezká sjezdovka, ale bylo tam moc lidí. Po obědě byl klid. Zpátky na svah jsme se vrátili po druhé hodině. Jelikož bylo nepěkné počasí, tak většina skupin skončila v kavárně. Při poslední jízdě už byla sjezdovka rozježděná. Když jsme se vrátili na chatu tak ti co chtěli, snowboard na zítra si ho šli vypůjčit. Po první večeři bylo jako vždy volno. Po druhé večeři byl večerní program, u kterého jsme se rozdělili na dvě skupiny a hráli hry. Potom jsme měli jít na pokoj a spát.

Napsali: Verča V., Běťa L., Hedvi V., Dáša L.

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví