Hloubětínská 700

Kontakty

Základní škola
Praha 9 - Hloubětín
Hloubětínská 700
198 00 Praha 9

telefon škola:
281 867 071
281 862 194

telefon ředitelna:
281 862 104

telefon školní jídelna:
281 867 473

E-mail kontakty na školu:
Informace - info@zshloubetin.cz
Hospodářka (Lucie Herainová)- hospodarka@zshloubetin.cz
Vedoucí školní jídelny (Jitka Synková) - jidelna@zshloubetin.cz
Školník (Jiří Hladík) - skolnik@zshloubetin.cz

Webmaster - webmaster@zshloubetin.cz

Seznam pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019

Vedení školy

Ředitelka školy
Mgr. Eva Hradská - reditel@zshloubetin.cz

Zástupci ŘŠ
Mgr. Hana Maláčková (statutární zástupce) - hana.malackova@zshloubetin.cz
Mgr. Jaromír Horníček - jaromir.hornicek@zshloubetin.cz

Výchovný poradce a metodik prevence
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé I. stupně:

I. A
Mgr. Lada Dlubalová - lada.dlubalova@zshloubetin.cz

I. B
Mgr. Vendula Holovská - vendula.holovska@zshloubetin.cz

II. A
Mgr. Radmila Kratochvílová - radmila.kratochvilova@zshloubetin.cz

II. B
Mgr. Lenka Mikolášková - lenka.mikolaskova@zshloubetin.cz

III. A
Mgr. Zoja Liznerová - zoja.liznerova@zshloubetin.cz

III. B
Martina Hronová - martina.hronova@zshloubetin.cz

III. C
Marta Hodošová - marta.hodosova@zshloubetin.cz

IV.A
Mgr. Dana Seifertová - dana.seifertova@zshloubetin.cz

IV.B
Bc. Martina Kučerová - martina.kucerova@zshloubetin.cz

IV.C
Mgr. Hana Doležalová - hana.dolezalova@zshloubetin.cz

V.A
Mgr. Tomáš Johancsík - tomas.johancsik@zshloubetin.cz

V.B
Mgr. Martina Havelková - martina.havelkova@zshloubetin.cz

Třídní učitelé II. stupně:

VI. A
Mgr. Jana Červenková - jana.cervenkova@zshloubetin.cz

VI. B
Mgr. Natálie Kontšeková - natalie.kontsekova@zshloubetin.cz

VII. A
Hana Kuthanová - hana.kuthanova@zshloubetin.cz

VII. B
Mgr. Helena Čížková - helena.cizkova@zshloubetin.cz

VIII. A
Mgr. Simona Babická - simona.babicka@zshloubetin.cz

VIII.B
Mgr. Jiří Kunc - jiri.kunc@zshloubetin.cz

IX. A
Mgr. Jana Střítezská - jana.stritezska@zshloubetin.cz

Netřídní učitelé:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Mgr. Ivana Braunová - ivana.braunova@zshloubetin.cz
Mgr. Milan Bulak - milan.bulak@zshloubetin.cz
Bc. Alena Galambicová - alena.galambicova@zshloubetin.cz
Mgr. Jarmila Marešová - jarmila.maresova@zshloubetin.cz
PaedDr. Anna Matušíková - anna.matusikova@zshloubetin.cz
Pavlína Rucká - pavlina.rucka@zshloubetin.cz
Mgr. Mario Serpionov - mario.serpionov@zshloubetin.cz

Školní družina

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Anna Veselá - anna.vesela@zshloubetin.cz

Vychovatelky školní družiny:

Mgr. Ivana Bečvářová - ivana.becvarova@zshloubetin.cz
Věra Flanderová - vera.flanderova@zshloubetin.cz
Mgr. Kateřina Jansová - katerina.jansova@zshloubetin.cz
Gabriela Panochová - gabriela.panochova@zshloubetin.cz
Nikola Vořechová, DiS. - nikola.vorechova@zshloubetin.cz

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hlobětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Nové fotografie

divadlo 4. A
Zápis do 1. tříd 5. 4. 2018
Poetické setkání 2018
Děti zdraví