Hloubětínská 700

Ježek bez jablíčka aneb vyvracíme pověry

Pondělí 6. 5. 2019

Vážení rodiče,

ve škole proběhne povídání o skutečném životě ježků za účasti ježečka k osobnímu seznámení.

Akce se uskuteční 6. 5. 2019 od 13.45 h do 14. 45 h. ve třídě 5. A (3. patro).

Účastnický poplatek 50 Kč přinést nejpozději do 26. 4. 2019 a předat se jménem a třídou napsanými na lístečku třídní p. učitelce, p. vychovatelce nebo přímo u  p. asistetky Galambicové.

Bc. Alena Galambicová

 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví