Hloubětínská 700

Informace ze školy v přírodě - 7.A

Vážení "pozůstalí" rodiče,

děti pro vás stvořily krátký článek o dění na školoe v přírodě, na delší informace neměly čas..........

P.učitelka přidala fotografie. Děti se brzy vrátí a určitě vám vše povypráví, ale v příloze je malá ochutnávka.

Hana Maláčková

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví