Hloubětínská 700

Informace školní družiny a provoz školní jídelny

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o tom, že od 1.září 2015 jsou do školní družiny zapsány přihlášené děti z 1. - 3.ročníků. O zapsání dětí z vyšších ročníků (4., 5.třídy) rozhodne vedení školy až podle volné kapacity v průběhu druhého týdne v září.

 

ŠJ bude první školní den (úterý 1.9.2015) vydávat jídlo od 10,30 do 11,30 hodin, v dalších dnech už v normálním režimu, tedy 11,40 - 14,00 hodin.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké dny.

 

Anna Veselá, ved. ŠD

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví