Hloubětínská 700

Informace pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče,

na Veselé školičce někteří rodiče požádali o to, abychom znovu zveřejnili pomůcky pro prvňáčky a některé další informace.

V příloze proto naleznete návrh pomůcek a Desatero toho, co by měl umět prvňáček. Toto desatero je návrh  MŠMT.

S dalšími pomůckami počkejte na první třídní schůzku, která proběhne hned 1.den nového školního roku po seznámení se s dětmi. Informace o tom, jak bude probíhat první školní den, budou zveřejněny na webových stránkách školy v druhé polovině srpna.

 

Přeji všem krásné poslední prázdniny jako předškoláčci, další už budou patřit školákům.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví