Hloubětínská 700

Informace o výuce matematiky metodou prof. Hejného

Vážení rodiče,

v přiloženém souboru najdete příručku, která vás informuje o metodách a způsobech výuky matematiky podle prof. Hejného. Touto metodou vyučujeme matematiku i na naší škole. Jedná se o trošku jiný pohled na výuku matematiky, který ale občas vyvolává obavy.
Příručka představuje rozdíly mezi touto metodou a tradiční výukou matematiky a v neposlední řadě předkládá i ukázky příkladů.
Pokud vám i poté bude něco nejasného, učitelé vám vaše dotazy zodpoví a případné nejasnosti vysvětlí.

Přeji všem hezkou druhou polovinu prázdnin.

Hana Maláčková

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví