Hloubětínská 700

Info z výletu 8.B

Vážení "pozůstalí",

přepisuji sms z výletu 8.B:

 

Zdravíme, včera bylo krásně, tak jsme podnikli menší túru a do večera jsme hráli míčové hry.

Dnes od rána prší, čekáme, zda se počasí umoudří. Máme naplánovaný výšlap 8 km. Vše jinak v pořádku, moc dobře tu vaří.

Všechny pozdravujeme.

Lucie Herainová

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví