Hloubětínská 700

Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče,

chtěla bych vás informovat o tom, že jsme přistoupili v rámci zlepšení vztahů škola - rodina k zavedení elektronické žákovské knížky. Budete mít možnost jediným kliknutím vidět, co se děje ve škole. Od známek přes docházku a probíranou látku. EŽK bude zprovozněna ve zkušebním provozu (i učitelé se musí s tímto modulem naučit zacházet)v měsících květen a červen, tzn. že do konce školního roku budou v provozu jak paírová ŽK, tak i EŽK. Od nového školního roku bude EŽK v ostrém provozu, tzn. že téměř zmizí běžná papírová ŽK. Téměř znamená to, že omlouvání absencí zůstane stále v papírové podobě. Děti tedy na začátku příštího školního roku dostanou obdobu ŽK, bude to ale omluvný list. Pro ty kteří nemají přístup k internetu či založenou mailovou adresu, zůstane vše při starém - děti budou mít normální papírovou ŽK.

K EŽK jsme se rozhodli z několika důvodů. Jedním z nich je pohodlí informací z domova či z práce, dalším - ne zanedbatelným - je to, že žáci poměrně často "zapomínají" ŽK doma a nemají proto zapsané některé známky (obvykle ty "lepší") a také se občas stane, že v papírové ŽK byly zapsány jiné známky........V současné době je elektronický způsob komunikace zcela běžný a pomalu vytlačuje papír a tužku. Můžeme pochopitelně polemizovat na téma, zda je to dobře nebo ne, ale to nic nezmění na faktu, že to tak je. Samozřejmě pokud bude chtít rodič osobní kontakt s učitelem, vše zůstává nezměněno.

Na třídních schůzkách vám třídní učitelé rozdají přístupová hesla k EŽK, na kterou se přihlásíte na adrese bakalari.zshloubetin.cz a dále budete postupovast podle návodu, který je u této informace  přiložen. Než se v aplikaci objeví známky - bude to od měsíce května - můžete se probírat možnostmi, které EŽK nabízí.

 

Také bych vás chtěla požádat o shovívavost při zavádění EŽK. Je to novinka, se kterou se musí seznámit a naučit ji používat jak vy, rodiče, tak i učitelé.

V případě nejasností neváhejte a obraťte se na mě nebo na učitele.

 

Děkuji za vaši vstřícnost.

Hana Maláčková, zást.řed.školy

 

 

 

 

 

 

Soubor: 

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví