Hloubětínská 700

Děti online aneb Rizika na internetu

Pozvánky na seminář Děti online aneb Rizika na internetu, který se uskuteční v prostorách školy ve středu 6. listopadu 2013 od 18 hodin.

Vážení rodiče,
zveme Vás na seminář s názvem Děti online aneb Rizika na internetu, který se uskuteční v prostorách školy ve středu 6. listopadu 2013 od 18 hodin. Na seminář Vás zvou MČ Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu.
Pozvánka na seminář, na které najdete další podrobnosti včetně obsahu semináře, je ve formátu pdf na konci článku.
Zvažte Vaši účast, problematika rizik na internetových stránkách a sociálních sítích je v současné době velice aktuální a informace z úst odborníků možná někomu pomůže řešit některé problémy.
Za školu Vás srdečně zve
Hana Maláčková, zást.řed.školy

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví