Hloubětínská 700

Čipy do školní družiny - prvňáci

Vydávání čipů pro prvňáky

Vážení rodiče prvňáčků,

čipy určené k vyzvedávání dětí ze školní družiny, které jste si v červnu objednali, vám budu předávat oproti záloze 100,- Kč/čip ve čtvrtek 29. 8. 2019

od 7:00 do 8.00 hod a od 14:00 do 15:00 hod ve vrátnici ZŠ.

                                                                                                          Anna Veselá

                                                                                                      vedoucí vychovatelka

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví