Hloubětínská 700

Cesta do Anglie - 2. pokračování

Vážení !pozůstalí" rodiče, opět vás doprovázející p.učitelky informují o dění při cestě do Anglie:

   Do Londýna jsme přijeli k O2 aréně asi po hodinu a půl dlouhé cestě, sbalili si malé batohy a vyrazili směrem k metru North Greenwich, abychom se dopravili na stanici Westminster, kde začala naše pěší prohlídka Londýna.

   Naše paní průvodkyně je zkušená a seznámila nás s různými zajímavostmi z anglické historie. Viděli jsme např. Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, Traffalgar Square, the Buckingham Palace...

   Kromě těchto známých památek jsme se mohli podívat i na to, jak se ručně dělají boty, ochutnat místní jídlo a seznámit se s tím, jak to v Londýně na ulicích žije. Odpoledne jsme už byli unavení, a tak jsme došli ke stanici Waterloo, odkud jsme dojeli zpět do stanice North Greenwich. Od 19. hodiny si žáky začaly vyzvedávat jejich rodiny.

   Londýn je velmi multikulturní velkoměsto, a tak žáci bydlí u tradičních anglických rodin, jiní u Angličanů s indickými nebo asijskými kořeny a někteří u černošských rodin. Žáci tak mají možnost poznat multikulturní prostředí v praxi. Dnes ráno jsme se všichni sešli a vydali se po dálnici poznávat další kousky Anglie.

   Žáci jsou stále v dobré náladě, těší se na další zážitky a musíme je pochválit, protože se chovají velmi dobře, což nás těší.

 

M. Čonková, P. Rucká

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví