Hloubětínská 700

Informace

Přijmeme

Od 1. září 2015 přijmeme do pracovního poměru učitele/lku I. stupně a vychovatele/lku do školní družiny.

Pomůcky pro prvňáčky

Vážení rodiče, na základě Vašich požadavků znovu uveřejňujeme doporučení na pomůcky pro budoucí 1.třídy. Je to pouze doporučení, vše bude upřesněno nobo dpolněno na prvních třídních schůzkách hned 1. září po skončení vyučování.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt
ŠABLONY
je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů
prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
a pomůže při společném vzdělávání žáků speciálního pedagoga.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví