Hloubětínská 700

Akce školy

Příroda v animovaném filmu

Jarní projektové dny. Žáci 5. až 9. ročníků, kteří si vybrali téma Příroda kolem nás, zpracovali svoje poselství o přírodě do animovaných filmů. Ptáte se proč? Protože projektové dny jsou příležitost, podívat se na věc trochu jinak, než umožňuje každodenní výuka, a také dávají žákům možnost vyzkoušet si činnosti, na které škola jednoduše nemá technické zázemí.

Stránky

Projekty

Integrace cizinců - žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ Hloubětínská

Projekt je realizován v rámci projektu "Integrace cizinců na MČ Praha 14" za finanční podpory MV ČR a MČ Praha 14.

Projekt Šablony II

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „ZŠ Hloubětín - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0014282, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Celková výše podpory činí 1 451 924,- Kč.

Certifikát Scio

Základní certifikát společnosti Scio

Virtuální prohlídka

virtuální prohlídka

Děti zdraví